Fókuszban az adózás. Ami még fontosabb: tökéletesen megérteni Ügyfeleinket és teljesen testreszabott megoldásokkal szolgálni. Szolgáltatásaink

Feltételes adómegállapí- tások, konkrét ügyletek esettanulmányai, releváns bírósági esetjog ... Ilyen és ehhez hasonló anyagokat ölel fel dokumentumtárunk. Tudástár

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi nagyvállalatok és TOP100 magyar cégek bíznak felkészültségünkben, tapasztalatunkban ... Referenciák

Az adófizetési kötelezettség számításához segítséget nyújtó, szakértőink által készített ingyenes, interaktív programok  ... {pmx} kalkulátorok

 

Hírek

pmx
2016-07-04

AGN tagok lettünk

Tisztelt Ügyfelünk!

Örömmel jelentjük be, hogy 2016 júniusában csatlakoztunk az AGN International nevű szervezethez annak érdekében, hogy a jövőben ügyfélkörünk és adószakértői szolgáltatásaink palettájának bővítésével még hatékonyabban tudjuk teljesíteni Ügyfeleink külföldi terjeszkedésével kapcsolatosan felmerült igényeit.

 

Mi is az AGN International?

Az AGN International egy olyan globális egyesület, amely önálló és független, könyveléssel és adótanácsadással foglalkozó vállalatokat köt össze.

Az AGN legfőbb küldetéseként tarja számon a tagjai szakmai támogatását a vállalatoknak és magánszemélyeknek nyújtott magas minőségű üzleti és tanácsadói szolgáltatások során. Az AGN tagság – a megbízható kapcsolati háló révén - lehetővé teszi számunkra, hogy Ügyfeleink tevékenységét magas színvonalon és költséghatékonyan támogathassuk globálisan is használható gyakorlati tanácsokkal, ellensúlyozva ezzel a túlságosan komplex és költséges globális szolgáltatók működését.

Az AGN International öt régiót fed le, amelyeken belül, illetve nemzetközi szinten is a tagok szorosan együttműködnek egymással annak érdekében, hogy az ügyfeleik igényeit a leghatékonyabban kiszolgálhassák, valamint egymás üzleti területeinek megismerésével, illetve tudás- és tapasztalatcserével igyekeznek szolgáltatásaikat fejleszteni.

Az Ügyfelek iránti elkötelezettség

AGN tagként küldetésünknek tekintjük Ügyfeleink maximális kiszolgálását, legyen szó globális, vagy helyi igényekről. A tagok között lévő állandó és kölcsönös kapcsolat meghatározó eleme az Ügyfelek nemzetközi szintű támogatásának.

Minden AGN tag teljes kötelezettséget vállal azért, hogy szolgáltatásait a lehető legmagasabb minőségen nyújtsa az Ügyfelek számára, megfelelve ezzel az AGN tagság alapelveinek.

Az AGN szervezet bátran használja az egyediség kifejezést, ha a tanácsadói stílusok és kultúrák bemutatásáról van szó. Az AGN tagok méreteiből, specifikációjából és helyi ismereteinek mélységeiből adódó különbség és sokszínűség tökéletesen ellensúlyozza a tanácsadói munkához sokszor társított vállalati szürkeséget és unalmat. Hívószavaink közé tartozik a kereskedelmi szintű, pragmatikus és hiteles szemlélet alkalmazása, a fókuszált, mély és reflektív üzleti kapcsolatok kialakítása, valamint az energikus és nyitott gondolkodásmód érvényesítése.

Minden AGN tag megbízható és hozzáértő szakértőkkel áll az Ügyfelek rendelkezésére.

Alapvető értékek és magas színvonal - ez az AGN International kulcsa

Minden AGN tagjelölt, a tagsági viszony véglegesítése előtt egy kiterjedt felvételi eljáráson vesz részt, mely magába foglalja a jelentkező vállalati struktúrájának, szakmai felkészültségének, valamint gondolkodásmódjának vizsgálatát. Ezt követően egy AGN tag által végzendő helyszíni ellenőrzés következik, majd pedig az eredmények elküldésre kerülnek a Regionális és Nemzetközi Bizottságokhoz ellenőrzésre és elfogadásra.

A felvételt követően az AGN tagok évente beszámolót készítenek az általuk folyamatosan nyújtott szolgáltatásokról, párhuzamosan igazolva szakmai felkészültségüket és jogkövető magatartásukat. A tagok nagyrésze rendszeresen elvégzett független ellenőrzések alanya, amely ellenőrzés az adott anyaországban működő engedélyeztetési és szabályozási rendszer követelménye is. Ezen ellenőrzések eredményei összevetésre kerülnek az évenként elkészített beszámolókkal, valamint a tagok ügyfeleknek nyújtott teljesítményével, és a szakmai tevékenységük kockázati profiljával. Az esetlegesen felmerülő kérdések természetesen kivizsgálásra kerülnek, és a megoldásig nyomon követhetők.

Az AGN egyet jelent a kiválóval, hiszen a tagok magas szintű szakmai tudása és az általuk nyújtott szolgáltatások professzionalizmusa nem kérdés.

Az AGN tagok olyan technikai és ügyféltámogatási módszereket alkalmaznak, amelyek a legalkalmasabbak az ügyfelek igényeinek kielégítésére és természetesen a helyi engedélyeztetési és szabályozási hatóságok által is elfogadottak. Az AGN maga nem szabályozza, hogy a tagok milyen módszertant használjanak.

Tekintettel arra, hogy a legtöbb AGN tagnak folyamatosan meg kell felelnie a helyi független ellenőrző és szabályozási rendszernek, az AGN ezek mellett már nem végez plusz vizsgálatokat az alkalmazott módszereket illetően, illetve nem gyakorol minőségellenőrző szakmai bírálatot. Az AGN tagoknak nincs közös márkájuk vagy cégnevük, nincs közös bevételük és nem minősülnek a Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége által kiadott Könyvvizsgálók Etikai Kódexének 290. pontja szerinti „hálózatnak”.

További információ az AGN International szervezetről: www.agn.org

membership1

 

Hírek

rss