Fókuszban az adózás. Ami még fontosabb: tökéletesen megérteni Ügyfeleinket és teljesen testreszabott megoldásokkal szolgálni. Szolgáltatásaink

Feltételes adómegállapí- tások, konkrét ügyletek esettanulmányai, releváns bírósági esetjog ... Ilyen és ehhez hasonló anyagokat ölel fel dokumentumtárunk. Tudástár

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi nagyvállalatok és TOP100 magyar cégek bíznak felkészültségünkben, tapasztalatunkban ... Referenciák

Az adófizetési kötelezettség számításához segítséget nyújtó, szakértőink által készített ingyenes, interaktív programok  ... {pmx} kalkulátorok

 

Hírek

pmx
2016-07-13

Kölcsönös Egyeztető Eljárás

Bár Magyarország széleskörű és viszonylag modern kettős adóztatási egyezmény hálózattal rendelkezik, mégis előfordulhatnak olyan esetek, amikor egy ügylet adózása az érintett adóalanyok számára hátrányosan alakul. Határon átnyúló, több országot érintő ügyek esetén kettős adóztatás, kettős illetőség, figyelembe nem vehető kedvezmények és más ehhez hasonló esetek fordulnak elő, amelyek eredményeként az ügyletek nem az Egyezményekben megfogalmazott szabályok szerint adóznak, s amelyek hátrányos, kedvezőtlen adózást eredményeznek az adóalanyok számára.

A leggyakoribb esetek közül az alábbiakat érdemes megemlíteni:

  • gazdasági kettős adóztatás a nyereség transzferárak miatti kiigazításából fakadóan;
  • a vállalkozási igazgatási és általános adminisztratív költségeinek az adott telephelyhez rendelhető arányával kapcsolatos kérdések;
  • amennyiben különleges kapcsolat áll fent a kifizető és a tényleges haszonhúzó között (kapcsolt vállalkozások), a kamat és a jogdíj piaci ár feletti részének adóztatása a kifizető államában;
  • a jogszabályi előírások alkalmazása az olyan alultőkésítettséggel összefüggő esetekre, amikor az adós országa a kamatot osztalékként kezeli;
  • azon esetek, amikor az adóalany tényleges helyzetére vonatkozó információk hiánya az Egyezmény helytelen alkalmazásához vezet, különösen például az illetőség meghatározása, a telephely létezése vagy például a munkavállaló által nyújtott szolgáltatások átmeneti jellege tekintetében.

Abban az esetben, ha az adóalany úgy véli, hogy az alkalmazandó adószabályok nincsenek összhangban az Egyezmény rendelkezéseivel, az adózó jogosult a kölcsönös egyeztető eljárást megindítani az illetőség szerinti állam illetékes hatóságánál.

Mivel az Egyezmények nem tartalmaznak részletes eljárási szabályokat, ez nemzeti hatáskör. Ezen eljárási szabályokat Magyarországon két NAV tájékoztató állapítja meg. Az egyik a transzferár miatti kiigazításokkal kapcsolatos MAP eljárás. A másik pedig az összes többi, nem transzferárakkal kapcsolatos MAP ügyeket foglalja magában.

Amennyiben megítélése szerint az alkalmazandó magyarországi jogszabály az Ön vagy az Ön által képviselt társaságra nézve hátrányos és ütközik a kettős adóztatási egyezmény rendelkezéseivel, akkor mindenképpen javasolt a MAP eljárás megindítása.

 

 

Hírek

rss