Fókuszban az adózás. Ami még fontosabb: tökéletesen megérteni Ügyfeleinket és teljesen testreszabott megoldásokkal szolgálni. Szolgáltatásaink

Feltételes adómegállapí- tások, konkrét ügyletek esettanulmányai, releváns bírósági esetjog ... Ilyen és ehhez hasonló anyagokat ölel fel dokumentumtárunk. Tudástár

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi nagyvállalatok és TOP100 magyar cégek bíznak felkészültségünkben, tapasztalatunkban ... Referenciák

Az adófizetési kötelezettség számításához segítséget nyújtó, szakértőink által készített ingyenes, interaktív programok  ... {pmx} kalkulátorok

 

Hírek

pmx
2016-09-07

Megjelent az automaták NAV-val történő online összekötését szabályozó 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet

2017. január 1. napjától az automaták működését is online módon felügyeli a NAV. Ennek megfelelően január 1-től módosul az adózás rendjéről szóló törvény (Art.), és emellett hatályba lép az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet (rendelet).

Ettől az időponttól kezdve automata kizárólag egy ún. automata felügyeleti egységgel (AFE-val) felszerelve helyezhető üzembe. Az AFE a rendelet szerint egy olyan az automatába szerelt elektronikus adattároló és adatkommunikációs egység, mely az előírások szerint meghatározott adattartalmú elektronikus nyilvántartásokat tartalmazza, és biztosítja és ellátja az automata és a NAV közötti titkosított adatkommunikációt.

A fentiek teljesülése érdekében minden üzemeltetőnek szerződést kell kötnie egy ún. felügyeleti szolgáltatóval. Ezen felügyeleti szolgáltató végzi az AFE automatákba történő beszerelését, adatok rögzítésének és a NAV felé történő szolgáltatásának technikai lebonyolítását, illetve az automata működése során az AFE folyamatos működtetését. (Felügyeleti szolgáltatói tevékenységet csak a rendelet szerinti engedéllyel rendelkező, nyilvántartásba vett gazdálkodó végezhet, és az érvényes engedéllyel rendelkező felügyeleti szolgáltatók listáját a hatóságnak honlapján közzé kell tennie.)

A rendelet a szerződések általános szerződési feltételeire vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket, melyektől ún. kiemelt üzemeltető (azon üzleti üzemeltető, amelynek foglalkoztatotti létszáma legalább 10 fő és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legalább 1 milliárd forint) esetében a felek egyező akarattal eltérhetnek. A minimál-szolgáltatások esetében (gyakorlatilag a NAV-val az adatkapcsolatot biztosító és az adattovábbítást megvalósító szolgáltatás biztosítása és az azt lehetővé tévő kapcsolódó szolgáltatások) hatósági ár érvényesül, a minimális felügyeleti szolgáltatáson felül nyújtott minden felügyeleti szolgáltatás díja a felek közti szabad megállapodás tárgya. (AFE-enként legfeljebb 5000 Ft/hó, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.)

Az automaták ellenőrzése oly módon valósul meg, hogy az AFE-ben tárolt adatokról az adózó rendszeresen adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére, illetve emellett az automataberendezések működését az állami adó- és vámhatóság hírközlő eszköz és rendszer útján felügyeli, és közvetlen adatlekérdezést is eszközölhet.

A felügyeleti szolgáltató kiválasztása, a felügyeleti szolgáltatói szerződések megkötése időigényes folyamat lehet. (A rendelet szerint a szerződés létrejöttének érdekében a szerződni kívánó üzemeltető a felügyeleti szolgáltató felé jelzi ilyen szolgáltatás irányú igényét, aki ezt követően 30 napon belül köteles nyilatkozni arról, hogy az igényt tudja-e teljesíteni, illetve milyen időponttól kezdődően. Sőt, amennyiben a szerződés létrejön, a szolgáltató csak a szerződés megkötésének időpontjától számított 30 napon belül köteles szolgáltatásának nyújtását megkezdeni.) Erre tekintettel érdemes a felkészülést időben megkezdeni és a szerződéseket időben megkötni a szolgáltatókkal.

 

Hírek

rss