Fókuszban az adózás. Ami még fontosabb: tökéletesen megérteni Ügyfeleinket és teljesen testreszabott megoldásokkal szolgálni. Szolgáltatásaink

Feltételes adómegállapí- tások, konkrét ügyletek esettanulmányai, releváns bírósági esetjog ... Ilyen és ehhez hasonló anyagokat ölel fel dokumentumtárunk. Tudástár

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi nagyvállalatok és TOP100 magyar cégek bíznak felkészültségünkben, tapasztalatunkban ... Referenciák

Az adófizetési kötelezettség számításához segítséget nyújtó, szakértőink által készített ingyenes, interaktív programok  ... {pmx} kalkulátorok

 

Hírek

pmx
2016-10-14

Az EKAER rendelet módosítása

Október 12-én a 154. számú Magyar Közlönyben jelent meg a 38/2016. (X. 12.) NGM rendelet, amely néhány ponton módosította, illetve kiegészítette az 5/2015. NGM rendeletet, az úgynevezett EKAER rendeletet.

A változtatások három nagyobb csoportba sorolhatók.

1. Egyrészt, bővül az EKAER rendelet hatálya alól kiemelt jövedéki adós termékek meghatározása (pld.: a pezsgő), illetve más mentesített termékek megnevezését is egyszerűsítik, csoportosítják (pld.: ásványolaj -> energiatermék).

A módosítás keretében az EKAER rendelet 4. § (2) a) pontjában található rendelkezés a következőképp módosul.

   i)Módosítás előtti szöveg: (Nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység) a) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholtermék, sör, bor, pezsgő, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított dohány, ellenőrzött ásványolajtermék, bioetanol, biodízel, E85.

   ii) Módosítás utáni szöveg: (Nem tartozik az EKAER hatálya alá az alábbi termékekkel végzett közúti fuvarozással járó tevékenység) a) a jövedéki adóról szóló törvényszerinti alkoholtermék, sör, csendes bor, habzóbor, egyéb csendes erjesztett ital, egyéb habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, dohánygyártmány, szárított és fermentált dohány, ellenőrzött, energiatermék.

Az 1. pontban említett változást legkorábban a 2017. január elsejét követő szállítmányok bejelentése során alkalmazhatjuk, a módosítást hatályba léptető rendelkezés szerint.

2. Másodszor, az alábbiak szerint kiegészítésre kerül azon adóalanyok köre, akik úgynevezett egyszerűsített adattartalommal teljesíthetik az EKAER kötelezettségeiket.

A változást megelőzően egyszerűsített adattartalommal, az

   i) 50 milliárd éves árbevétellel, 40 milliárd saját termelésű készlet értékesítésből származó árbevétellel rendelkező, a köztartozásmentes adatbázisban szereplő, és adószám felfüggesztés hatálya alatt nem álló adóalanyok tehettek az

     ii) Egyetemes postai szolgáltató mellett.

A változást követően a fenti adóalanyok mellett az úgynevezett engedéllyel rendelkező gazdálkodók (AEO alanyok) is élhetnek az egyszerűsített adattartalommal történő bejelentés lehetőségével. (Az AEO alanyok pontos meghatározását a 952/2013/EU rendelet 38. és 39. cikke tartalmazza.)

3. Harmadrészt pedig, a módosítás keretében az EKAER rendelet szövegezésében is átvezetésre kerül az augusztus elsejével az adózás rendje törvényben már átvezetett rendelkezés, amely szerint az útdíjköteles gépjárművel folytatott közúti árufuvarozás rendelkezés kiegészítésre került az útdíjköteles gépjárművel, továbbá „a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett” kifejezéssel. Mindezen változások miatt az EKAER kötelezettség alól már nem lehet mentesülni azáltal, hogy a jármű, amit a fuvarozáshoz használunk, nem útdíjköteles (3,5 tonna vagy a feletti), immár a tényleges súly a mérvadó.

A 2. és 3. pontban említett változások a módosító rendelet kihirdetését követő naptól, esetünkben 2016. október 13-ától hatályosak és így alkalmazhatók.

A fentieken túl további módosítás, kiegészítés az EKAER rendeletben nem történt.

 

Hírek

rss