Fókuszban az adózás. Ami még fontosabb: tökéletesen megérteni Ügyfeleinket és teljesen testreszabott megoldásokkal szolgálni. Szolgáltatásaink

Feltételes adómegállapí- tások, konkrét ügyletek esettanulmányai, releváns bírósági esetjog ... Ilyen és ehhez hasonló anyagokat ölel fel dokumentumtárunk. Tudástár

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi nagyvállalatok és TOP100 magyar cégek bíznak felkészültségünkben, tapasztalatunkban ... Referenciák

Az adófizetési kötelezettség számításához segítséget nyújtó, szakértőink által készített ingyenes, interaktív programok  ... {pmx} kalkulátorok

 

Hírek

pmx
2016-10-27

Az EU új, közös társasági adó tervezete

Az Európai Bizottság ezen a héten bejelentette nagyszabású társasági adó reformjának tervezetét, amely egyes magyarországi adóalanyokra is hatással lesz. Jelen összefoglalónkban ezt a bejelentést járjuk körül és ismertetjük annak jelentéseit.

A most bejelentett ún. közös konszolidált társasági adó-alap [röviden: KKTA] kezdeményezés egy 2011-ben megkezdett folyamat ismételt felélesztése és továbbfejlesztése. A kialakítandó, tervezett szabályozás alapján a társasági jövedelemadóban az adóalap meghatározása, így az elismert költségek, a növelő és csökkentő tételek, egységesen lesznek kezelve Portugáliától Svédországig.

Miért is van szükség minderre, miről is van szó?

A társaságok által az egyes tagállamokban megállapított és - jobb esetben - megfizetett jövedelem (nyereség) adó mindezidáig önállóan, tagállami szinten került kezelésre. 28 tagállam 28 társasági adó rendszert alkalmazott, amelyek mind saját maguk próbáltak ösztönzőket és feltételeket kialakítani annak érdekében, hogy a működő tőkét az adott országba tudják vonzani, illetve, hogy saját gazdaságuk fejlődését gyorsítsák. Mindezen szabályok eltérő, speciális jellegét ugyanakkor több nagy, elsősorban multinacionális vállalat kihasználta és ezáltal, illetve más Uniós/OECD-s szabályozás révén elérték, hogy egyetlen tagállamban sem fizettek, vagy igen alacsony mértékben fizettek vállalati jövedelemadót.

Mindezek ellen – és az európai gazdaság versenyképességének fokozása végett - lépett fel az Európai Unió és kezdeményezte a társasági adó európai szintű egységesítését és közös alapra történő helyezését. A most megjelent sajtóhír szerint a KKTA olyan javaslatokat fogalmaz meg, amely alapján

  • kötelezővé válik, hogy a globálisan évi 750 millió eurót meghaladó bevétellel rendelkező vállalatok a nyereségük tényleges keletkezési helyén adózzanak;
  •  bezárásra kerülnek azok a kiskapuk, amelyek jelenleg az adózási célú nyereségátcsoportosítással hozhatók összefüggésbe;
  • arra fogja ösztönözni a vállalatokat, hogy tevékenységüket hitelfelvétel helyett sajáttőke-bevonással és a piaci lehetőségek kiaknázásával finanszírozzák;
  • támogatni fogja az innovációt a tényleges gazdasági tevékenységhez kapcsolódó kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységre vonatkozó adóösztönzők révén.

A KKTA javaslat a társasági adó mértékének effektív meghatározását nem kívánja szabályozni, ez a döntés megmarad tagállami szinten.

A most bejelentett tervezet további pozitív javaslatokat is megfogalmaz, így javaslatot fogalmaz meg a

  • a kettős adóztatás során felmerült viták hatékonyabb rendezésére;
    • A fennálló vitarendezési gyakorlat meglehetősen lassú és bürokratikus folyamat, ezt kívánja a Bizottság megváltoztatni. További információkat a kettős adóztatási viták tervezett rendezéséről ezen a linken olvashatnak.
  • a harmadik országokkal kapcsolatos negatív adózási gyakorlat visszaszorítására;
    • A harmadik országokkal kapcsolatos szabályozás fő motorja az az adótervezési mód visszaszorítása volt, amelyet szakmai körökben csak hibrid struktúrának hívnak. Lényege az, hogy kihasználja a harmadik ország és a tagállam eltérő szabályozási jellegét bevételek és szervezetek tekintetében és olyan struktúrát alakít ki, amellyel egyetlen államban sem, vagy csak elenyésző mértékű adót kell fizetni.

A fenti javaslattal kapcsolatban a következő lépés, hogy konzultáció céljából az Európai Parlament elé, illetve elfogadás céljából a Tanács elé terjesztik.

Jelen hírrel kapcsolatban a Nemzetgazdasági Minisztérium hírlevelünk megjelenéséig nem foglalt állást. Természetesen amint az NGM is hozzászól a kezdeményezéshez, hírlevelünket kiegészítjük és tájékoztatjuk Ügyfeleinket.

 

Hírek

rss