Fókuszban az adózás. Ami még fontosabb: tökéletesen megérteni Ügyfeleinket és teljesen testreszabott megoldásokkal szolgálni. Szolgáltatásaink

Feltételes adómegállapí- tások, konkrét ügyletek esettanulmányai, releváns bírósági esetjog ... Ilyen és ehhez hasonló anyagokat ölel fel dokumentumtárunk. Tudástár

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi nagyvállalatok és TOP100 magyar cégek bíznak felkészültségünkben, tapasztalatunkban ... Referenciák

Az adófizetési kötelezettség számításához segítséget nyújtó, szakértőink által készített ingyenes, interaktív programok  ... {pmx} kalkulátorok

 

Hírek

pmx
2016-11-07

A magyar reklámadó sérti az uniós szabályokat

Az Európai Bizottság 2016. november 4-én közzétett állásfoglalása szerint a Magyarországon 2014-ben bevezetett reklámadó szabályai sértik az uniós jogot.Indokolatlan megkülönböztetésben részesítenek egyes vállalatokat, nem biztosítják az egyenlő bánásmódot, ezért a Bizottság határozatában kötelezi Magyarországot, hogy szüntesse meg ezeket a jogsértéseket. A brüsszeli testület alapvetően a progresszió nem megfelelőségét (a kisebb árbevétellel rendelkező társaságok nem veszik ki részüket az adóterhelésből), és az elhatárolt veszteségek levonásának indokolatlan korlátozását kifogásolták.

Az Európai Bizottság 2015 márciusában kezdte vizsgálni a magyar reklámadó szabályait, melynek során kimutatta, hogy az alkalmazott progresszív adókulcsok révén az alacsony reklámbevételű cégek tisztességtelen gazdasági előnyhöz jutottak versenytársaikkal szemben. További indokolatlan, tisztességtelen gazdasági előnyt biztosítanak a 2014. évi törvényben az elhatárolt veszteségek levonását szabályozó rendelkezések (ezzel a lehetőséggel csak a 2013-ban veszteséges vállalatok élhettek). A Bizottság szerint a magyar reklámadóval megvalósítandó célkitűzés nem igazolja bizonyítottan a progresszív adókulcs alkalmazásának szükségességét, sem az elhatárolt veszteségek levonására vonatkozó sajátosan szűkítő szabályokat, illetve hogy egyáltalán miért kell függenie a reklámadó kötelezettségnek a vállalatok (2013. évi) nyereségességétől. Álláspontjuk szerint „Magyarország tisztességtelen gazdasági előnyt biztosított a szóban forgó vállalatoknak hatékonyabb versenytársaikkal szemben”. 

Mindezek fényében a Bizottság megállapította, hogy a magyar reklámadó szabályai összeegyeztethetetlenek az uniós állami támogatási szabályokkal.

Jelen határozat a vállalatok közötti indokolatlan megkülönböztetés megszüntetésére és az egyenlő bánásmód helyreállítására kötelezi Magyarországot. Ehhez a magyar hatóságoknak a Bizottság által meghatározott módszertan alapján kell megállapítaniuk az egyes vállalatok által visszafizetendő adó pontos összegét(ha vannak ilyen összegek). A vállalatok elkerülhetik a visszafizetést, ha Magyarország igazolja, hogy a kapott előny megfelel a de minimis rendelet kritériumainak - írja a közlemény.

A Bizottság álláspontjára a Nemzetgazdasági Minisztérium rövid időn belül sajtóközleménnyel reagált, amiben a reklámadó teljes megfelelőségét hangsúlyozták ki, és a szabályozás változatlanságát prognosztizálták.

A reklámadó módosítására - a múlt pénteken bejelentet 2017-es változásokon kívül - egy ideig nem számíthatunk, ugyanakkor a korábbi tapasztalatok alapján a Kormány, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium most lépéskényszerben van, és hivatalosan is reagálnia kell a brüsszeli felvetésekre.

Amint ez publikus formában megtörténik, tájékoztatjuk Ügyfeleinket a fejleményekről.

 

Hírek

rss