Fókuszban az adózás. Ami még fontosabb: tökéletesen megérteni Ügyfeleinket és teljesen testreszabott megoldásokkal szolgálni. Szolgáltatásaink

Feltételes adómegállapí- tások, konkrét ügyletek esettanulmányai, releváns bírósági esetjog ... Ilyen és ehhez hasonló anyagokat ölel fel dokumentumtárunk. Tudástár

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi nagyvállalatok és TOP100 magyar cégek bíznak felkészültségünkben, tapasztalatunkban ... Referenciák

Az adófizetési kötelezettség számításához segítséget nyújtó, szakértőink által készített ingyenes, interaktív programok  ... {pmx} kalkulátorok

 

Hírek

pmx
2017-05-16

Amerikai - magyar szociális biztonsági egyezmény

Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk felhívni a figyelmét egy pozitív jogszabályértelmezésre az amerikai-magyar társadalombiztosítási szabályozással kapcsolatban, amely kifejezetten az amerikai anyavállalattól Magyarországra érkező munkavállalók esetében jelent jelentős egyszerűsítést.

Május elején az adóhatóság egy érdekes értelmezést tett közzé honlapján a tavaly ősszel életbe lépett amerikai-magyar szociál biztonsági egyezmény (továbbiakban: Egyezmény) kapcsán. Az Egyezmény kiküldetésekre vonatkozó részénél felállít egy speciális rendelkezést az USA-ból Magyarországra érkező munkavállalók esetében. A rendelkezés szó szerint így szól:

Ezen bekezdés alkalmazása során azon munkavállaló esetében, akit az Amerikai Egyesült Államok területéről küldenek ki egy, az Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező munkáltatótól Magyarország területére, ezen munkáltatót és a munkáltató leányvállalatát – az Amerikai Egyesült Államok jogszabályai szerint – egy és ugyanazon munkáltatónak kell tekinteni, feltéve, hogy a munkavégzés a jelen Egyezmény hiányában az Amerikai Egyesült Államok jogának hatálya alá tartozna.”

A NAV Egyezmény értelmezése szerint ha egy, az Amerikai Egyesült Államokban székhellyel rendelkező anyavállalat a magyarországi leányvállalatához küld ki munkavállalót, és ez a munkavégzés az Amerikai Egyesült Államok joga szerint kiküldetésnek minősül, úgy az Egyezmény alkalmazása során még abban az esetben sem indokolt a kiküldetés megkérdőjelezése, ha a magyarországi leányvállalat munkaszerződést köt a kiküldött munkavállalóval.  

A NAV pótlólagosan rögzíti, hogy ha az amerikai anyavállalat – amerikai jog alapján – kiküldetés keretében foglalkoztat munkavállalót a magyarországi leányvállalatnál, és a leányvállalat munkaszerződést köt a kiküldött munkavállalóval, akkor nem Magyarországon áll fenn a biztosítási kötelezettség, hanem az Egyezmény kiküldetésre vonatkozó szabályát kell alkalmazni, és ez alapján szükséges elbírálni a biztosítási kötelezettségre vonatkozó alkalmazandó jogot.

Milyen előnyt jelent ez az amerikai anyavállalattól Magyarországra érkező munkavállaók esetében?

2016. szeptember 01-et megelőzően Magyarország és az USA között nem volt szociál-biztonsági egyezmény, így az USA-ból Magyarországra érkező amerikai munkavállalók esetében - egyezmény hiányában - kettős társadalombiztosítási kötelezettség  jött létre: egyfelől az USA-ban, másrészt Magyarországon, mivel itt dolgozott a munkavállaló, és esetlegesen a magyar leányvállalattól is kapott jövedelmet.

Mindez az Egyezmény életbe lépésével egyszerűsödött, hiszen a magyar Tbj. törvényünk is elismeri a nemzetközi egyezmények elsőbbségét, így tényleges TB jogviszony/kötelezettség csak az egyik országban merülhet fel. Ugyanakkor az eddig megkötött egyezmények jellemzően csak a Magyarországon kiküldetés keretében munkát végző személyek amerikai anyavállalat által biztosított bérjövedelmét mentesítették a magyar TB alól, azaz, ha a fogadó leányvállalat is juttatott jövedelmet (pl: lakást bérelt, költségeket térített meg), akkor az már a magyar Tbj. törvény hatálya alá tartozhatott, és Magyarországon TB kötelessé válhatott. Természetesen ennek feltételeit részletesen vizsgálni kellett.

Viszont az amerikai-magyar egyezmény és ennek most megjelent adóhatósági értelmezése jelentősen leegyszerűsíti magyar TB kérdést. Ha amerikai jog szerint kiküldetés keretében van itt a munkavállaló, és a magyar leányvállalat munkaszerződést köt vele, valamint így közvetlenül a leányvállalattól is jövedelmet szerez, akkor ez a jövedelem nem esik TB kötelezettség alá Magyarországon.

Hangsúlyozzuk, hogy csak Magyarországon nem lesz TB kötelezettség. Az amerikai jog szerinti megítélést egy amerikai szakértőnek kell meghatároznia.

 

Hírek

rss