Fókuszban az adózás. Ami még fontosabb: tökéletesen megérteni Ügyfeleinket és teljesen testreszabott megoldásokkal szolgálni. Szolgáltatásaink

Feltételes adómegállapí- tások, konkrét ügyletek esettanulmányai, releváns bírósági esetjog ... Ilyen és ehhez hasonló anyagokat ölel fel dokumentumtárunk. Tudástár

Büszkék vagyunk arra, hogy nemzetközi nagyvállalatok és TOP100 magyar cégek bíznak felkészültségünkben, tapasztalatunkban ... Referenciák

Az adófizetési kötelezettség számításához segítséget nyújtó, szakértőink által készített ingyenes, interaktív programok  ... {pmx} kalkulátorok

 

Hírek

pmx
2017-11-29

CBC jelentés - Legfőbb technikai tudnivalók- FRISSÍTÉS!

Számos kérdés érkezett hozzánk az elmúlt napokban a CBC adatszolgáltatással és bejelentéssel kapcsolatban, illetve kaptunk az országonkénti jelentésről (CBC) egy NAV állásfoglalást is, melyek nyomán szeretnénk most Önöknek összefoglalni a legfontosabb dolgokat, pontosítani az eddig közölt információkat:

1. Mely vállalatokat érint az országonkénti jelentés? 

2. Milyen minőségben lehet a magyar csoporttag CBC jelentés benyújtására kötelezett? 

3. Hogyan alakul az országonkénti jelentés benyújtásának határideje? 

4. Mit, milyen formában kell bejelenteni mindenkinek a CBC adatszolgáltatással kapcsolatban 2017.december 31-ig?- FRISSÍTÉS!

 

1. Mely vállalatokat érint az országonkénti jelentés?

Először is fontos tisztázni, hogy azokat a multinacionális vállalatcsoportokat, csoporttagokat érinti az országonkénti jelentés, amelyeknél az adatszolgáltatási pénzügyi évet megelőző pénzügyi évre vonatkozó konszolidált bevétele eléri a 750 000 000 eurót vagy az ezzel megközelítően egyező forintösszeget az MNB 2015. január havi átlagos devizaárfolyama alapján számítva.
Mint azt később látjuk majd, az első adatszolgáltatási pénzügyi év a 2016. január 1-jén, illetve bizonyos körnek a 2017. január 1-jén kezdődő üzleti év, így ennek megfelelően a 2015. évi vagy a 2016. évi konszolidált árbevételt kell vizsgálnunk.

 

2. Milyen minőségben lehet a magyar csoporttag CBC jelentés benyújtására kötelezett?

A. Végső anyavállalat: A multinacionális vállalatcsoport magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalata.

B. Önállóan jelentéstételre kötelezett: A multinacionális vállalatcsoport végső anyavállalatától eltérő – magyar adóilletőségű – csoporttagja, ha

 • a végső anyavállalatának nincs országonkénti jelentés benyújtási kötelezettsége az adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen,
 • a végső anyavállalatának van ugyan országonkénti jelentés benyújtási kötelezettsége, de azzal az állammal, ahol a végső anyavállalat adóügyi illetőséggel rendelkezik Magyarországnak nincs olyan hatályos egyezménye, amely alapján a magyar adóhatóságnak megküldenék az anyavállalat CBC jelentését – tehát a NAV nem kapja meg az adatokat automatikusan, ilyen pl. jelenleg az USA
 • a végső anyavállalat adóügyi illetősége szerinti államban, illetve területen rendszerhiba áll fenn és ezt a körülményt az állami adóhatóság jelezte a csoporttagnak, ÉS bármelyik fenti esetben
 • a multinacionális vállalatcsoportnak nincs olyan csoporttagja, amely az adatszolgáltatási pénzügyi év tekintetében teljesíti a multinacionális vállalatcsoport valamennyi, az Európai Unióban adóügyi illetőséggel rendelkező csoporttagja tekintetében az országonkénti jelentés benyújtási kötelezettséget.
 • Ezen kívül felmerülhet még, hogy az előbbi esetek bármelyike teljesül, és éppen a magyar csoporttagot jelölik ki arra, hogy teljesítse minden EU-s adóügyi illetőséggel rendelkező csoporttag tekintetében az országonkénti jelentés benyújtási kötelezettséget. 

C. Kijelölt anyavállalat:

 • A magyar adóügyi illetőségű tagvállalatot a CBC jelentés tekintetében anyavállalatnak jelölik ki.

 

3. Hogyan alakul az országonkénti jelentés benyújtásának határideje?

A CBC jelentés benyújtására előírt határidők és az első jelentéstétellel érintett pénzügyi évek a következőképp alakulnak:

 • Első adatszolgáltatási pénzügyi év: 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő
 • érintett alanyi kör: határidő: az adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napját követő 12 hónapon belül, vagyis legkorábban 2017. december 31. (naptári éves üzleti év esetén).
  • Végső anyavállalat,
  • Anyavállalatnak kijelölt csoporttag.
 • határidő: az adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napját követő 12 hónapon belül, vagyis legkorábban 2017. december 31. (naptári éves üzleti év esetén).

 

 • Első adatszolgáltatási pénzügyi év: 2017. január 1-jén vagy azt követően kezdődő
 • érintett alanyi kör: határidő: az adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napját követő 12 hónapon belül, vagyis legkorábban 2018. december 31. (naptári éves üzleti év esetén).
  • Önállóan jelentéstételre kötelezettek
 • határidő: az adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napját követő 12 hónapon belül, vagyis legkorábban 2018. december 31. (naptári éves üzleti év esetén).

 

 • Formanyomtatvány: 16(17)CBC

 

4. Mit, milyen formában kell bejelenteni mindenkinek a CBC adatszolgáltatással kapcsolatban 2017.december 31-ig?

Az országonkénti adatszolgáltatással kapcsolatos bejelentési kötelezettség az érintett multinacionális vállalatcsoportok MINDEN magyar adóügyi illetőségű csoporttagját érinti, azokat is, akik CBC adatszolgáltatásra nem lesznek kötelezettek. Ebben a bejelentésben kell ugyanis közölni a magyar adóhatósággal – többek között –, hogy a magyar csoporttag-e a CBC jelentés benyújtására kötelezett, és ha nem, akkor helyette ki teljesíti majd az adatszolgáltatást, honnan várhatja majd a NAV az információkat.
A bejelentési kötelezettség határideje főszabály szerint mindig az adatszolgáltatási pénzügyi év utolsó napja, de mivel bizonyos alanyi körnek már 2016-ról is jelenteni kell (Végső anyavállalat, Anyavállalatnak kijelölt), így ők 2016 tekintetében kaptak egy 12 hónapos haladékot. Következésképpen tehát minden alanyi körnél, a 2016-os és 2017-es első adatszolgáltatási pénzügyi évek tekintetében is 2017.december 31. a bejelentéstétel határideje (amennyiben a naptári évvel megegyező üzleti évet alkalmaznak).
Az általunk kért, a NAV országos álláspontját tartalmazó állásfoglalása továbbá megerősíti, hogy a már 2016-ról is CBC adatszolgáltatást teljesítők esetében 2 garnitúra 17T201T nyomtatványt kell beküldeni, egyet 2016-ról, egyet pedig 2017-re vonatkozóan. Ezen kívül arra is felhívták a figyelmet, hogy működő vállalkozások esetében változásbejelentésként kezelik az első bejelentést is, tehát a 17T201T nyomtatvány B06-os lap 24-es blokkját kell kitölteni (ennek megfelelően a kitöltési útmutató is frissítésre került).


Tehát a NAV telefonos megkeresésére kapott válasz alapján arra kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben már működő vállalkozásként a bejelentést – nem változásbejelentésként – az A04-es lapon teljesítették, küldjenek be egy javító változásbejelentést is (a B06-os lapon).

 

Hírek

rss