+36 30 740 7477
hu en

Transzferár tanácsadás

Transzferár kockázatok felmérésére és kezelésére

Az Elérhető Előnyök:a transzferár kockázatok azonosítása tiszta helyzetet teremt a Társaság felelős vezetői részére. A Felmérés alapján pontosan meghatározható, hogy milyen erőfeszítések szükségesek a Társaság részéről a kockázatok csökkentésére, kijelölhetőek a felelős üzleti területek, illetve azonosíthatóak azok a területek, ahol szakértői segítség bevonására lehet szükséges – mindennek célja természetesen a felmerülő költségek kordában tartása.

Mi szükséges az Önök részéről:az általunk elkészített Transzferár Kockázati Adatbekérő tábla feltöltése, illetve az abban szereplő információk megbeszélése egy rövid személyes találkozó keretében.

A Mi Feladatunk:A kockázatok értékelése egy szubjektív folyamat, melyben fontos szerep jut a széleskörű adószakmai tapasztalatoknak ás a hatósági álláspont, valamint az ellenőrzési folyamatok beható ismeretének. A Felmérés során azonosítjuk a kockázatos ügyleteket és meghatározzuk a felmerülő kockázat relatív mértékét. Ezek alapján javaslatokat teszünk a kockázatok csökkentésére irányuló, költséghatékony lépésekre.

 Transzferár kockázatok felmérése és kezelése szolgáltatásunkról bővebb információt kérjen közvetlenül kollégáinktől: 

Szalai János partner, adószakértő

 


 

Transzferár oktatás

Az Elérhető Előnyök:A Transzferár Oktatás célja a kapcsolt ügyletekkel foglalkozó szakemberek – pénzügyi vezetők, értékesítési menedzserek, kontrolling osztály – részére alapvető elméleti háttér, és naprakész ismeretek biztosítása. A Transzferár Oktatás segít az illetékes munkatársaknak eligazodni a transzferárakra vonatkozó hazai és nemzetközi szabályozás folyamatosan változó környezetében, a Társaságnál ténylegesen is felmerülő transzferár problémákra fókuszálva.

Mi szükséges az Önök részéről: a transzferárak meghatározásával és ellenőrzésével foglalkozó szakemberek kijelölése és a Transzferár Oktatáson való részvételükre lehetőség biztosítása.

A Mi Feladatunk: A Transzferár Oktatás programját saját tapasztalataink, a nemzetközi szakirodalom, valamint a hatóságok vizsgálatai, állásfoglalásai és tájékoztatói alapján állítottuk össze, természetesen alapvetően építve az OECD Transzferár Irányelvekre és annak folyamatban lévő módosításaira. A Transzferár Oktatás során átadjuk mindazon alapvető transzferárazási ismereteket, amelyek nélkülözhetetlenek a Társaság felelős szakembereinek munkavégzése során, különös figyelmet fordítva a Társaságnál felmerült transzferárazási kérdésekre is, mindezt a lehető legrövidebb időbe sűrítve.

 Transzferár oktatás szolgáltatásunkról bővebb információt kérjen közvetlenül kollégáinktől:

Szalai János partner, adószakértő

 


 

Transzferár-nyilvántartás készítése

 

Az adóhatóság fókuszterületei közé tartozik manapság a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árakkal (transzferárakkal) kapcsolatos jogszabályok és előírások betartatásának vizsgálata. A magyarországi szabályozás előírja, hogy amennyiben kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyleteikben nem a szokásos piaci árakat alkalmazzák, úgy adózás előtti eredményüket ennek megfelelően szükséges módosítani. Továbbá az érintett vállalkozásoknak kapcsolt ügyleteikre vonatkozóan transzferár nyilvántartás készítési kötelezettségük is fennáll, mely dokumentumoknak a rendeletben előírt formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelniük. 

A NAV jellemző vizsgálati területei a transzferárakkal kapcsolatban az alábbiak:

  • transzferár dokumentáció/nyilvántartás megléte
  • formai vizsgálat {teljesítik-e a vonatkozó PM rendelet formai előírásait?}
  • tartalmi vizsgálat {kapcsolt ügyleteket piaci áron kötötték-e?}

2007. január 1-től bevezetésre került Magyarországon egy új jogintézmény: a szokásos piaci árnak az adózó kérelmére, az adóhatóság által történő, és a hatóságok számára kötőerővel bíró megállapítása (az ún. APA - Advance Pricing Agreement). A kérelmet kizárólag még nem megvalósult, jövőbeli ügyletek vonatkozásában lehet benyújtani, és a következőket tartalmazza:

  • a szokásos piaci ár meghatározásakor alkalmazandó módszert,
  • a megállapítás alapjául szolgáló tényeket és körülményeket,
  • ha lehetséges, a szokásos piaci árat,
  • ártartományt {szokásos piaci ár}

Fontos megjegyezni, hogy az eljárás díjköteles, ugyanakkor jelentősen csökkenti a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek árképzéséhez kapcsolódó adókockázatot.

Társaságunk a transzferár szabályozás 2003-as magyarországi megjelenése óta számos transzferár-nyilvántartás elkészítésében és megfelelőségi vizsgálatában vett részt, valamint Ügyfeleink kérésére több APA kérelem elkészítésében és benyújtásában is közreműködtünk, így szakértőink ezen a területen is mélyreható tapasztalatot szereztek.

Transzferár-nyilvántartás készítési szolgáltatásunkról bővebb információt kérjen közvetlenül kollégáinktől:

  Szalai János partner, adószakértő