Egyes különleges, „extra” adók kezelése a globális minimumadó rendszerében
2023-11-06

Egyes különleges, „extra” adók kezelése a globális minimumadó rendszerében


Az elmúlt évek legnagyobb hatású módosítását jelenti a globális minimumadó hazai bevezetése. 

Az OECD 2021. decemberében publikálta BEPS projektjének második pilléreként a globális minimumadó szabályait, valamint az ahhoz tartozó részletes Kommentárjait. Az Európai Bizottság 2022. december 14-én hozta nyilvánosságra irányelveit az uniós multinacionális vállalkozások globális minimum-adószintjének biztosítására. 

Magyarország Kormánya 2023. október 31-én nyújtotta be a globális minimum-adószintet biztosító kiegészítő adókról és ezzel összefüggésben egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatát.

A globális minimumadó kötelezettség meghatározásakor a cégcsoport minden érintett (így a magyarországi tagjának is) meg kell határoznia az effektív adórátáját, amely tulajdonképpen egy hányados, amelynek a számlálójában a minimumadó szabály szerint számolt lefedett adók, míg a nevezőjében az OECD szabályok szerint módosított nettó jövedelem szerepel. Ez lesz az úgynevezett ETR mutató, amely, ha nem éri el a 15 százalékot, akkor kiegészítő adófizetési kötelezettséget von maga után. 

Az effektív adóráta kiszámításakor kiemelt jelentősége van az úgynevezett lefedett adóknak, hiszen ezeket elismeri a szabályozás, mint olyan fizetett adó, amely beleszámít az ETR kalkulációba és így alapvetően befolyásolja a kiegészítő adó összegét.

Melyek ezek a lefedett adók Magyarországon? 

Olvassa tovább pmXpress kiadványunkat:

LINK