Adótanácsadási szolgáltatások

Adótanácsadási szolgáltatások


Az előző menüpontokban felsorolt speciális adózási feladatok (pl. adóátvilágítás, vagyontervezés, stb.) elvégzése mellett természetesen a legmeghatározóbb tevékenységünk kétségkívül a „klasszikus” adótanácsadási szolgáltatás nyújtása. Figyelemmel arra, hogy nincs két egyforma ügy, minden hozzánk beérkező kérdést, megbízást a legnagyobb figyelemmel vizsgálunk meg és a folyamatos adótanácsadási szolgáltatásunkra vonatkozó szerződés keretein belül bármilyen, adózást érintő kérdés esetén állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Néhány példa az általánosan, rendszeresen felmerülő témakörökre:


Adóadminisztrációs és bevallási szolgáltatások

A különböző adónemeket érintő adóadminisztrációs feladatok, a szabályszerű könyvelés, valamint a beszámolók és bevallások készítése napjainkra egy elképesztően komplex folyamattá vált. A költséghatékonyság érdekében meghozott, a pénzügyek és a könyvelési folyamatok centralizációjára vonatkozó döntések további nehézségeket vethetnek fel, különösen a helyi adók megfizetését és adminisztrációját illetően. Ezen nehézségek tovább növelhetik az adminisztrációs hibák kockázatának mértékét, valamint minimalizálják az adótervezés, illetve stratégiai előrejelzés lehetőségét.

A fentiek tükrében és a költséghatékonyság igényét szem előtt tartva segítséget nyújtunk Ügyfeleink számára azzal, hogy könyvelőpartnerünkkel együttműködve folyamatosan kézben tartjuk az adóregisztrációval és adóadminisztrációval kapcsolatos feladatokat, valamint elkészítjük a rendszeresen beadandó bevallásokat.
Forgalmi adók – tanácsadás

…..
Javadalmazási Politikát kezelő Munkavállalói Résztulajdonosi Program kialakítása

Minden vállalkozás számára kulcsfontosságú, hogy alkalmazkodni tudjon a globális nehézségek okozta gazdasági körülményekhez és új eszközök, megoldások bevezetésével képesek legyenek motiválni munkavállalóikat és csökkenteni felmerülő költségeiket. Ehhez kínál egy lehetséges megoldást az ún. javadalmazási politikát kezelő MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program).

Számos társaság – a 100+ fős hazai középvállalattól kezdve, a több száz, több ezer főt foglalkoztató nagyvállalaton át, a multinacionális társaságokig - élt már az MRP kínálta lehetőségekkel Magyarországon. Ezek a Társaságok eltérő üzleti területeken működnek, de legyen szó energetikáról, telekommunikációról, a pénzügyi szektorról vagy a kereskedelemről, az MRP rendszer bármely területen könnyen és rugalmasan megvalósítható.

Cégünk teljes körű szakmai segítséget nyújt az MRP program megtervezéséhez, kialakításához és hosszútávú működtetéséhez is.

Természetesen igény esetén a már megkezdett folyamatba is be tudunk kapcsolódni, garantáljuk, hogy ebben az esetben is megtaláljuk a legkedvezőbb megoldást.

További információ:
Jövedelemadók – tanácsadás

Társasági adóval, személyi jövedelemadóval, járulékokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatásunk keretében a napi működés vagy éppen egy új termék bevezetése, egy projekt elindítása kapcsán felmerülő kérdésekre adunk válaszokat ügyfeleink részére.

Kapcsolódjon a kérdés akár béren kívüli juttatásokhoz, üzletpolitikai kedvezményekhez, pontgyűjtő akciókhoz, részvényopciós programokhoz, társasági adóalap növelő alultőkésítettségi szabály alkalmazásához vagy éppen határon átnyúló foglalkoztatás társadalombiztosítási járulék kötelezettségeihez, szóban és írásban, gyors, értékarányos és felelős válaszokat adunk ügyfeleink részére.
Transzferár nyilvántartás készítése

Az adóhatóság fókuszterületei közé tartozik a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árakkal (transzferárakkal) kapcsolatos jogszabályok és előírások betartatásának vizsgálata. A magyarországi szabályozás előírja, hogy amennyiben kapcsolt vállalkozások egymás közötti ügyleteikben nem a szokásos piaci árakat alkalmazzák, úgy adózás előtti eredményüket ennek megfelelően módosítaniuk kell. Továbbá, az érintett vállalkozásoknak kapcsolt ügyleteikre vonatkozóan transzferár nyilvántartás készítési kötelezettségük is fennáll, mely dokumentumoknak a rendeletben előírt formai és tartalmi követelményeknek kell megfelelniük. 

A NAV jellemző vizsgálati területei a transzferárakkal kapcsolatban az alábbiak:

  • transzferár dokumentáció/nyilvántartás megléte
  • formai vizsgálat (teljesítik-e a vonatkozó PM rendelet formai előírásait?)
  • tartalmi vizsgálat (kapcsolt ügyleteket piaci áron kötötték-e?)

Társaságunk a transzferár szabályozás 2003-as magyarországi megjelenése óta számos transzferár-nyilvántartás elkészítésében és megfelelőségi vizsgálatában vett részt, valamint Ügyfeleink kérésére több APA kérelem elkészítésében és benyújtásában is közreműködtünk, így szakértőink ezen a területen is mélyreható tapasztalatot szereztek.


Legújabb szakmai anyagunk a témával kapcsolatban: LINK